המידע המוצג באתר המרכז לבריאות האשה הינו מידע כללי ואינו מידע רפואי , המידע אינו מהווה תחליף לבדיקה/ ייעוץ אצל רופא מומחה.
זכויות היוצרים
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני לרבות השם, הלוגו ועיצוב האתר שייכים לחברת מנג'נט בע"מ המפעילה את מרכז בריאות האישה.
אין להעתיק או להפיץ לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל ללא הסכמה מראש ובכתב מהנהלת המרכז לבריאות האשה.

מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות

מרכז בריאות האישה נוקט בכל האמצעים לאבטחת הסודיות הרפואית. כל המידע שנמסר באתר או בטלפון  מוחזק אך ורק לצורך רפואי ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מוסר המידע בכתב.
הרשומות הרפואיות נשמרות בשרתי החברה הממוקמים במרכז לבריאות האישה ומוגנים בפני חדירת בלתי מורשים. מרכז בריאות האישה עושה מאמצים רבים לשמור על הסודיות הרפואית עפ"י חוק זכויות החולה.