ראשי » תחומי פעילות » סקירת מערכות מאוחרת מורחבת

סקירת מערכות מאוחרת מורחבת

סקירת מערכות מאוחרת משלימה את סקירת המערכות המוקדמת ומבוצעת על ידי בדיקת אולטרסאונד דרך הבטן.
סקירת מערכות מאוחרת נעשית על מנת לוודא שלא התפתחו מומים מולדים במהלך השבועות שבין ביצוע הסקירה המוקדמת לביצוע הסקירה המאוחרת. התפתחותן של מערכות מסוימות (כמו אברי המוח) הינה מאוחרת ולכן, חשוב לסקור אותן שוב מאוחר יותר.
בסקירה המאוחרת מערכות הגוף של העובר אשר נצפו בסקירה הראשונה יסקרו שוב על מנת לבדוק שמתפתחות בצורה תקינה.

מתי יש לבצע את הבדיקה

סקירת מערכות מאוחרת מתבצעת בין השבועות 21-24.

האם יש צורך לבצע את שתי סקירות המערכות או ניתן להסתפק באחת בלבד?

קיימים מרכיבים חשובים ייחודיים לכל סקירה:
בסקירה המוקדמת, ניתן לראות טוב יותר את הסמנים הכרומוזומליים ולאתר את מרבית המומים המבניים בשלב מוקדם מאוד של ההיריון.

בסקירה המאוחרת, לעומת זאת, ניתן לאתר מומים בגודל קטן אשר אינם אפשריים לאיתור בעובר הצעיר יותר (למשל חלק ממומי הפנים, הלב ועמוד השדרה) וכן לאתר מומים המתפתחים מאוחר יותר בהריון – בעיקר מומי מוח וכליות אך גם באיברים אחרים.


בדיקת סקירת מערכות מבוצעת הן בהסדר עם קופות החולים השונות והן באופן פרטי.

הבדיקות מבוצעות לאורך כל השבוע ושעות היום.